ingar
kaldal
Eg er fødd i 1955, og har arbeidd som historikar ved universitetet i Trondheim sidan 1985, først som dr.gradsstipendiat og oppdragsforskar og frå 1997 som professor i historie.
English here
Adr arbeid: Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, N-7491 Trondheim

Ny bok 2014:

Tidligere
utgivelser:

 

 

 

 

 

2016©Ingar Kaldal
Sist oppdatert 8.8.2016

Litt om arbeidet mitt

Prosjekt som er avslutta:

Tema eg arbeider med no:

Emne som eg til vanleg underviser i: